KRAJOBRYS pracownia ogrodu

Co z realizacją?

Obawiasz się, że po otrzymaniu projektu zostaniesz sam/sama z jego realizacją?
Nie zostaniesz. Możemy nadal współpracować w ramach nadzoru autorskiego. To usługa, w której pomagamy Ci zrealizować ogród zgodnie z projektem. Polecamy sprawdzonych wykonawców, weryfikujemy wyceny, tłumaczymy projekt i jego główne założenia. Pojawiamy się na działce w kluczowych momentach i dajemy wytyczne do dalszych prac zatrudnionym przez Ciebie wykonawcom. Współpracujemy z kierownikiem budowy i pilnujemy, by pojawiające się ekipy miały na oku całość ogrodu, a nie tylko swój wycinek prac. Jeśli pojawiają się konieczne zmiany, aktualizujemy projekt, sprawdzamy, czy nowe rozwiązanie nie wpłynie drastycznie na ostateczny efekt. Jesteśmy z Tobą w ścisłym kontakcie. Zawsze to Ty podejmujesz ostateczną decyzję.