KRAJOBRYS pracownia ogrodu

Jakie są etapy projektowania ogrodu?

Pełny proces projektowania ogrodu składa się z trzech części:

Etap przygotowawczy

Przeprowadzamy ankietę na temat Twoich potrzeb i preferencji estetycznych. Ustalamy wytyczne oraz najlepszy sposób współpracy i komunikacji podczas trwania projektu. Poznajemy Twoją przestrzeń i zbieramy wszelkie niezbędne materiały, takie jak dokumentację dotyczącą działki, pomiary geodezyjne, przekroje glebowe, czy projekt domu. Robimy analizy krajobrazowe w terenie, dokumentację fotograficzną, ocenę stanu roślinności istniejącej, gleby i sytuacji wodnej — oraz sprawdzamy warunki prawne dla działki. Następnie, przygotowujemy model terenu z istniejącym ukształtowaniem terenu, według rzetelnego pomiaru geodezyjnego, oraz model przestrzenny budynków.

A przede wszystkim — musimy po prostu dobrze Cię poznać! 
Bo tylko wtedy ten ogród naprawdę będzie o Tobie.
 
Koncepcja

W tym czasie powstaje właściwy szkielet Twojego ogrodu i dlatego Twoje zaangażowanie na tym etapie jest absolutnie kluczowe.

Spotykamy się, wymieniamy się inspiracjami, rozmawiamy… Badamy, co dla Ciebie znaczy słowo „piękne”. Tworzymy pierwsze szkice i konsultujemy je z Tobą. Czekamy na Twoją reakcję, uwagi i sugestie — po czym je wprowadzamy. A potem znów konsultujemy całość, nanosimy dalsze poprawki, i tak dalej… Aż wszyscy będziemy zadowoleni.

Etap koncepcji to odpowiednia pora na burze mózgów i marudzenie! 

A teraz garść konkretów:

Koncepcja przede wszystkim zawiera układ funkcjonalny ogrodu, uwzględniający sposób, w jakim się poruszasz w przestrzeni i wyznacza wszelkie kluczowe strefy, takie jak tarasy, trawniki, boiska, miejsca do relaksu. Rozstrzyga, w jaki sposób teren będzie uformowany, czy znajdą się na nim skarpy, schody, mury oporowe, rampy i pochylnie. Uwzględnia dobór roślin i ich kolorystykę oraz kontekst krajobrazowy. Ponadto zawiera informacje, jak ogród będzie oświetlony i z jakich materiałów powstanie — na przykład: czy stawiamy na naturalne drewno i kamień, czy może deskę kompozytową i surowy beton? Całościową koncepcję przedstawiamy zarówno za pomocą planów 2D, zdjęć referencyjnych (inspiracji), jak i w formie wizualizacji 3D.

 

Projekt budowlany
To część dotycząca spraw technicznych. Rozstrzyga, jak pomysł przedstawiony w koncepcji ma być zrealizowany. Na poszczególnych planszach przedstawiamy branżowe kwestie, na przykład: ukształtowanie terenu z dokładnymi rzędnymi i spadkami, projekt ogrodzenia, montaż oświetlenia i konkretne rozwiązania budowlane wraz ze wskazanymi technologiami. Projektujemy układ nawierzchni oraz system odwodnienia biorąc pod uwagę przekrój glebowy specyficzny dla każdej działki. Rozwiązujemy kwestie związane z małą architekturą. Przedstawiamy również szczegółowy projekt zieleni i plan pielęgnacji.
Cały projekt składa się przynajmniej z 12 branż ogrodowych, czyli odrębnych planów, które razem tworzą rozbudowaną dokumentacją techniczną.

Podsumowując — projekt ogrodu jest kompleksowym i pracochłonnym procesem, który rozpracowuje wszystkie tematy zewnętrzne na Twojej działce.