KRAJOBRYS pracownia ogrodu

Jakie są etapy projektowania ogrodu?

Pełny proces projektowania ogrodu składa się z trzech części:


Etap przygotowawczy
Poznajemy Ciebie. Przeprowadzamy ankietę na temat Twoich potrzeb i twoich preferencji estetycznych. Ustalamy wytyczne oraz najlepszy sposób współpracy i komunikacji podczas trwania projektu. Poznajemy Twoją przestrzeń. Zbieramy materiały, dokumentację dotyczącą działki, pomiary geodezyjne, przekroje glebowe, projekt domu. Robimy analizy krajobrazowe w terenie, dokumentację fotograficzną, ocenę stanu roślinności istniejącej, stan gleby i sytuację wodną. Sprawdzamy warunki prawne dla działki. Przygotowujemy model terenu z istniejącym ukształtowaniem terenu wg rzetelnego pomiaru geodezyjnego oraz model przestrzenny budynków.


Koncepcja
Tworzymy pierwsze szkice i konsultujemy je z Tobą, spotykamy się, wymieniamy się inspiracjami, sprawdzamy co znaczy dla Ciebie słowo “piękne” i rozmawiamy. Czekamy na Twoją reakcję uwagi i poprawiamy, dopasowujemy i znowu konsultujemy. Koncepcja to odpowiednia pora na burze mózgów i marudzenie. W tym czasie powstaje najważniejszy szkielet Twojego ogrodu i tutaj Twoja obecność jest niezbędna.
Koncepcja zawiera układ funkcjonalny ogrodu uwzględniający sposób, w jakim się poruszasz w przestrzeni i kluczowe strefy takie jak tarasy, trawniki, boiska, miejsca do relaksu. Koncepcja rozstrzyga, w jaki sposób teren będzie uformowany, czy znajdą się w skarpy, schody, mury oporowe czy rampy i delikatne pochylnie. Uwzględnia dobór roślin i ich kolorystykę oraz kontekst krajobrazowy. Ponadto koncepcja zawiera informację, jak ogród będzie oświetlony i z jakich materiałów powstanie np. czy stawiamy na naturalne drewno i kamień czy może deskę kompozytową i surowy beton. Koncepcję przedstawiamy zarówno za pomocą planów 2D, zdjęć referencyjnych (inspiracji) jak i w formie wizualizacji 3D


Projekt budowlany
To część dotycząca spraw technicznych. Rozstrzyga, jak pomysł przedstawiony w koncepcji ma być zrealizowany. Na konkretnych planszach przedstawiamy branżowe kwestie np.: ukształtowanie terenu z dokładnymi rzędnymi i spadkami, rozwiązujemy projekt ogrodzenia ze szczegółami takimi jak materiał, montaż oświetlenia, technologię budowy. Projektujemy układ nawierzchni oraz system odwodnienia biorąc pod uwagę przekrój glebowy specyficzny dla każdej działki. Rozwiązujemy kwestie związane z małą architekturą. Przedstawiamy również szczegółowy projekt zieleni i plan pielęgnacji.
Cały projekt składa się przynajmniej z 12 branż, czyli odrębnych planów, które razem tworzą rozbudowaną dokumentacją techniczną.


Projekt ogrodu jest rozbudowanym i pracochłonnym procesem, który rozwiązuje kompleksowo wszystkie tematy zewnętrzne na Twojej działce.